Numer 3/2018

Nowe standardy diagnozowania niedożywienia według Global Leadership Initiative on Malnutrition

Aleksandra Kaluźniak-Szymanowska, Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz,

Roma Krzymińska-Siemaszko

 

Postępowanie żywieniowe w przewlekłej chorobie żylnej u osób starszych

Alina Niezgódka

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby u osób starszych
- epidemiologia oraz czynniki żywieniowe

Artur Wesoły, Marta Lewandowicz-Umyszkiewicz

Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe u osób starszych zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi normami żywienia

Michalina Lubawy, Izabela Kwiatkowska

Nadciśnienie tętnicze - korzyści ze stosowania diety roślinnej

Iwona Kibil

Numer 2/2018

Nadciśnienie tętnicze wśród osób starszych w Polsce - korzyści zdrowotne

wynikające ze stosowania diety DASH i diety śródziemnomorskiej

Alina Niezgódka

 

Ocena zachowań żywieniowych predysponujących do pokrycia

zapotrzebowania na witaminę D w grupie osób starszych
Izabela Kwiatkowska, Michalina Nawrot, Alicja Brożek, Anna Blacha,

Marcin Nowicki, Kalina Maćkowiak

Suplementy ziołowe a terapia chorób układu krążenia

Monika Przeor

Nawyki żywieniowe osób starszych z gminy Skoki

Izabela Kwiatkowska, Michalina Nawrot, Alicja Brożek, Anna Blacha,
Marcin Nowicki, Kalina Maćkowiak

Stres oksydacyjny u osób starszych

Karolina Janion, Angelika Copija, Joanna Gwoździewicz, Katarzyna Walkiewicz,
Ewa Nowakowska-Zajdel

Wzory żywienia a przewlekły stan zapalny o niskim natężeniu
u osób starszych

Paulina Nowaczyk

Składniki diety a choroby oczu związane z wiekiem

Bartosz Kulczyński, Marta Lewandowicz, Żaneta Michalak

Numer 1/2018

Wybrane czynniki żywieniowe związane z zachowaniem zdolności
poznawczych osób starszych - część II. składniki mineralne

Dominika Granda, Agata Białecka-Dębek, Joanna Kałuża, Barbara Pietruszka

 

Dieta ketogenna a choroba Alzheimera
Natasza Czepulis, Roma Krzymińska-Siemaszko

 

Nadciśnienie tętnicze wśród osób starszych w Polsce - epidemiologia
problemu i wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Alina Niezgódka

Dieta osób starszych a standardowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego

Izabela Kwiatkowska, Michalina Nawrot, Alicja Brożek, Anna Blacha,
Marcin Nowicki, Kalina Maćkowiak

Wybrane aspekty starzenia i rola diety w zachowaniu zdrowia u osób
starszych

Anna Zielińska, Agnieszka Lelińska

Wpływ odpowiedniego nawodnienia na organizm w wieku podeszłym

Izabela Kwiatkowska, Michalina Nawrot

Numer 4/2017

Psychologiczne aspekty przygotowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych
dla seniorów

Agata Juruć

 

Praktyczne aspekty dietoterapii pacjenta nefrodiabetologicznego
Katarzyna Kowalcze

 

Witamina K w żywieniu osób starszych

Bartosz Kulczyński, Żaneta Michalak, Marta Lewandowicz, Łukasz Jaśkiewicz

Rola mikrobioty w patogenezie wybranych chorób przewlekłych

Joanna Kowalska, Iwona Zieleń-Zynek, Karolina Kulik-Kupka,
Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Wzory żywienia a funkcje poznawcze i zespół kruchości u osób starszych

Paulina Nowaczyk

Problem niedoboru witaminy B12 u osób w wieku podeszłym

Nina Kaczmarek

Hiperhomocysteinemia a choroby neurologiczne u osób starszych

Artur Wesoły, Marta Lewandowicz

Stosowanie diety wegetariańskiej wśród osób starszych.
Korzyści zdrowotne i zagrożenia

Iwona Kibil

Numer 3/2017

Ryby w żywieniu osób starszych

Paulina Nowaczyk

 

Zaburzenia odżywiania u osób starszych
Aleksandra Kaluźniak, Nina Kaczmarek, Roma Krzymińska-Siemaszko

 

Doustne suplementy pokarmowe w leczeniu niedożywienia
i jego ryzyka u osób starszych

Alina Niezgódka, Roma Krzymińska-Siemaszko

Wpływ diety na ryzyko rozwoju depresji osób w wieku starszym

Żaneta Michalak, Bartosz Kulczyński

Rola mikro RNA w niewydolności serca związanej z wiekiem

Aleksander Danikiewicz, Bartosz Hudzik, Janusz Szkodziński,
Justyna Nowak, Mariusz Gąsior, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Numer 2/2017

Odwodnienie jako poważny problem u osób starszych

Anna Pudełko, Justyna Nowak

 

Mikrobiota jelitowa u osób starszych
Aleksandra Kaluźniak, Marta Lewandowicz, Roma Krzymińska-Siemaszko

 

Kserostomia - etiologia i dietoterapia

Artur Wesoły, Marta Lewandowicz

Rola kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3  w patogenezie
i dietoterapii reumatoidalnego zapalenia stawów

Dorota Gumiela

Zaburzenia węchu u osób w podeszłym wieku i ich wpływ na sposób
odczuwania smaku i poboru żywności

Ewa Bulczak

Ocena sposobu żywienia starszych kobiet z presarkopenią
i bez presarkopenii - wyniki wstepne

Roma Krzymińska-Siemaszko

Numer 1/2017

Wybrane czynniki żywieniowe związane z zachowaniem zdolności

poznawczych osób starszych – część I. Witaminy

Dominika Granda, Agata Białecka, Joanna Kałuża, Barbara Pietruszka

 

Wybrane interakcje leków z żywnością u osób starszych
Adrian Kwaśny, Bartosz Kulczyński

 

Niedożywienie szpitalne

Aleksandra Kaluźniak, Roma Krzymińska-Siemaszko, Marta Lewandowicz, 
Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Zaburzenia połykania w praktyce dietetyka

Marta Lewandowicz, Roma Krzymińska-Siemaszko

Porównanie wskaźników biochemicznych i antropometrycznych

ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika BAI i białka C-reaktywnego

u kobiet w podeszłym wieku

Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Agata Kulpok, Justyna Nowak, 
Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Numer 4/2016

Rola dietetyka w zespole geriatrycznym

Urszula Piasek, Katarzyna Stachnik, Agnieszka Oręziak, Sylwia Wójcik,
Katarzyna Wieczorowska-Tobis

 

Promocja zdrowego stylu życia w projektach europejskich
– przykład DEDIPAC Centrum Wiedzy

Dorota Łojko, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Wiktor Pałys, Sławomir Tobis,
Julia Suwalska, Sylwia Łukasik, Aleksandra Suwalska

 

Dieta a ryzyko rozwoju i przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów
Paulina Nowaczyk

Rola suplementacji w prewencji i leczeniu sarkopenii osób
w wieku podeszłym

Emilia Zawieja, Anna Witczak

Wpływ diety i suplementów diety na proces starzenia się skóry

Agnieszka Wianecka

Diagnostyka niedożywienia w starości

Aleksandra Kaluźniak, Roma Krzymińska-Siemaszko

Kacheksja w niewydolności serca

Beata Stanuch, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Rak jelita grubego u osób starszych – znaczenie peroksydacji
lipidów w procesach nowotworzenia

Karolina Janion, Angelika Copija, Katarzyna Walkiewicz,
Ewa Nowakowska-Zajdel

Wpływ restrykcji kalorycznej na zmiany w nerkach szczurów
wywołane procesem starzenia

Renata Podkówska-Sieczka, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Numer 3/2016

Choroby otępienne a żywienie – witaminy i kwasy tłuszczowe

Karolina Kulik-Kupka, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

 

Strategie żywieniowe w prewencji choroby Alzheimera
Agnieszka Ciepłowska, Bartosz Kulczyński

 

Czynniki predykcyjne problemów żywieniowych u osób starszych
Bartosz Kulczyński, Marzena Grdeń, Anna Gramza-Michałowska

Kurkumina – korzyści zdrowotne w żywieniu osób starszych

Emilia Zawieja, Anna Witczak, Agata Ziółek
 

Ryzyko zdrowotne a fenotypy otyłości u osób w podeszłym wieku

Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Sposób żywienia osób starszych z prawidłowym stanem odżywienia

według skali MNA

Patrycja Cuske, Roma Krzymińska-Siemaszko

Numer 2/2016

Żurawina w żywieniu osób starszych

Paulina Nowaczyk

 

Choroba Parkinsona - etiologia, leczenie, żywienie
Marta Lewandowicz

 

Antropometria u osób starszych
Justyna Nowak, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska

Ocena ryzyka niedożywienia za pomocą skali MNA u osób starszych
z niską masą mięśniową (Presarkopenią)

Roma Krzymińska-Siemaszko
 

Stężenia witaminy D w surowicy krwi, a występowanie zespołu
metabolicznego u osób w wieku podeszłym - krótki przegląd
badań obserwacyjnych

Natasza Czepulis

Aktualności z dietetyki gerontologicznej - sprawozdanie z konferencji

"Dietetyka Gerontologiczna - wyzwania i szanse" 4.03.2016 Poznań

Roma Krzymińska-Siemaszko, Marta Lewandowicz, Aleksandra Suwalska,

Maria Pioruńska-Stolzmann, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Numer 1/2016

Dieta MIND - co wiemy o jej efektywności

Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Aleksandra Suwalska

 

Witamina D u osób starszych - niedobory, suplementacja
Justyna Nowak, Karolina Kulik-Kupka, Anna Brończyk-Puzoń

 

Znaczenie probiotyków w żywieniu osób starszych
Marta Lewandowicz, Bartosz Kulczyński, Magdalena Rzeźnik

 

Metoda bieżącego notowania spożycia u osób starszych - wątpliwości

metodologiczne
Aleksandra Kaluźniak, Roma Krzymińska-Siemaszko
                                        

 

Numer 1/2015

Dieta osób starszych

Katarzyna Wieczorowska-Tobis

 

Mleko inne niż krowie, jako korzystna alternatywa w żywieniu osób starszych
Marta Lewandowicz

 

Obecność polifenoli w diecie w aspekcie profilaktyki i wspomagania leczenia nadciśnienia tętniczego
Monika Przeor, Ewa Flaczyk

 

Polifenole i karotenoidy w prewencji i leczeniu osteoporozy
Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska 
                                        

Wpływ wielonienasyconych kwasów omega-3 na masę i siłę  mięśniową oraz sprawność fizyczną osób starszych
Natasza Czepulis, Roma Krzymińska-Siemaszko